PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA GNOTHI

Vítejte na stránkách psychoterapeutické poradny GNOTHI. Jsme psychoterapeuti, kteří vychází z různých myšlenkových přístupů k psychoterapii – psychodynamických a postmoderních. Klademe důraz na jedinečnost každého člověka, jeho životního příběhu a důvodů, které ho do psychoterapie přivádí.

Název naší poradny GNOTHI odkazuje na starořecké gnothi seauton „Poznej sám sebe“ (γνῶθι σεαυτόν) a zdůrazňuje myšlenku, že sebepoznání je první krok k naplněnému a spokojenému životu. Sebepoznání formou dialogu chápeme jako možnost, jak lépe pochopit sebe sama a najít odpovědi na důvody, se kterými lidé do psychoterapie přichází.

Psychoterapeutické sezení je bezpečný prostor, kde můžete otevřeně mluvit o svých obavách, myšlenkách a pocitech a pracovat společně s psychoterapeutem na vytváření cesty k jedinečnému řešení, které vychází z vašich potřeb a cílů.

Naše terapeutovna

CO NABÍZÍME:

Individuální psychoterapie

Párová psychoterapie

Nabízíme možnost jak osobního setkání ve Zlíně, tak také online, prostřednictvím Google Meet. Sezení trvá 90 minut.

Rodinná psychoterapie

Nabízíme možnost pouze osobního setkání ve Zlíně. Sezení trvá 90 minut.

Skupinová terapie (skupina se zaměřením)

Délka terapie:

PRO KOHO TADY JSME:

Lidé v obtížných životních situacích

osoby, které řeší úzkosti, deprese, panické ataky, nebo prochází rozvodem, ztrátou zaměstnání či jinými krizovými situacemi

Lidé se vztahovými problémy

páry nebo jednotlivci, jako jsou manželské problémy, komunikační potíže, rodinné konflikty

Lidé hledající osobní rozvoj

nalezení potenciálu, zlepšení sebevědomí, dosažení osobních cílů

Mladí lidé

mladí lidé, kteří mohou potřebovat podporu k řešení emocionálních problémů, ve škole, doma, s vrstevníky nebo při hledání své identity

Starší lidé

starší osoby mohou hledat psychoterapeutickou podporu k řešení problémů spojených s procesem stárnutí, osamělostí, ztrátou blízkých osob a dalšími aspekty stáří

Náš tým

Mgr. Ondřej Mikulášek

Jako psychoterapeut pracuji od roku 2010, kdy jsme začal působit ve Vojenské nemocnici v Olomouci. 

Od roku 2013 také v rámci soukromé praxe. Klientům nabízím individuální, párovou a rodinnou psychoterapii.

Mgr. et MSc. Pavlína Holancová

Můj způsob práce vychází z psychodynamické psychoterapie. Je pro mne důležité vytvářet spolu s klientem vztah založený na bezpečí, důvěře a respektu. Zaměřuji se na jeho potřeby, společně hledáme zdroje, sílu, možnosti a potenciál změny. Nabízím podporu a provázení v náročných životních situacích.